0 Item(s) in winkelwagen
Subtotaal€ 0,00

Omruilen

Geleverde goederen worden niet omgeruild , tenzij de levering niet overeenstemt met de bestelde goederen kan de Koper de foutieve geleverde goederen terugsturen en zorgt de Verkoper voor een rechtzetting.
Bijkomende kosten zijn ten laste van de Koper.

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. Terugzenden van de goederen na ontdekking van gebreken zijn ten laste van de Koper.